top of page

Hans Fuhr: SVIV

Lesinga av sogningen Hans Fuhr si diktsamling Sviv, gjeve ut av Arktisk Forlag 2005, vart eit gullfarga og oppbyggjeleg møte med eit lyrisk eg, som med mognad og erkjenning gjev seg ut på ei pilgrimsferd gjennom levd liv, mot ein aldri falmande framtidsdraum. Denne diktsamlinga vekkjer mi interesse mellom anna fordi ho har vendt blikket ut frå seg sjølv. Diktaren har noko på hjartet, noko eg som lesar kjenner meg att i og som ved kjem meg.

                                        Sogn Avis

 

Blå blues, slørete trompeter og dikt. Billy Holliday, ChetBaker og Olav H. Hauge. De er noen av Fuhrs favoritter.Han fikk Hauge i tale om poesi. Gode råd fikk han og.

 

                                           Bodø Nu

ISBN: 82-927-42-01-8

bottom of page