top of page

Roald Larsen: Det uforklarlige i Nord-Norge

I “Det uforklarlige Nord-Norge” vil leseren møte nesten bare nye sagn fra landsdelen.Boka rommer fortellinger om personlige beretninger om underlige opplevelser og fortellinger om merkelige og noen ganger, skremmende hendelser.

 

Formålet med denne boka er formidling av levende sagntradisjon til allment publikum og til bruk i skolen. Her fins i størst mulig grad helstøpte historier, der både innholdsside og språklige nyanser fra den muntlige tradisjonen er ivaretatt.

Lærebok om gjenferd

Finnmark Dagblad

Nordnorske sagn og grøssere 

Fremover

Knausgårds eigenopplevde kamp blir berre småtteri mot alle dei opplevingane som eit hundretals menneske her presenterer

Bladet Vesterålen

Pris: 230 Kr

ISBN: 978-82-92742-26-6

bottom of page