top of page

Om Arktisk Forlag

Arktisk Forlag er et forlag i Nord-Norge og vil i hovedsak framstå med en nordnorsk profil. Arktisk Forlag ønsker også å gi ut bøker om og fra andre deler av det sirkumpolare området.

 

Forlegger Roald Larsen er førsteamanuesis i nordisk litteratur. Fra 2000 - til 2012 var han norsk redaktør av det internasjonale, sirkumpolare poesitidsskriftet "Ice-Floe".

 

Han har siden 2001 vært prosjektleder for et norsk-russisk forskningsprosjekt som går ut på å samle inn og skrive om kulturttrykk; folkelige fortellinger, folkemusikk og billedkunst fra Barentsregionen

Visjon

Arktisk Forlag ønsker å lære av lapugla, av fuglens nøysomhet og forstandige væremåte som gjør at den kan overleve i barskt klima og krysse grensene i nordområdene med stor selvfølgelighet.

Kroppen senka

puster opp fjærdrakta

hveser

 

Nesten i ett med omgivelsene

i dagslyset. Om natten: låten
Hu - hu hoo

Hekker, i museår. Jager

over joikejord.

Furuugle

Karrig kraft

krysser grenser

uten visum

 

© Roald Larsen

Foto, Copyright:

Bjarne Riesto www.finnmarksbilder.no

 

bottom of page