top of page

Roald Larsen og Lev Levit: Gandere og hjelpere i nord-områdene

Denne samlingen er den andre boken i serien "Den mystiske folkekulturen i nord". Første bok i serien var den kritikerroste "I tsjudenes fotspor". Denne boken inneholder norske og samiske sagn fra Nord-Norge og predanier fra Arkhangelsk oblast.

 

Begrepet ganding er i nordområdene gjennom tidene blitt brukt om trolldomskunster og tryllemidler. Begrepet hjelpere favner vidt i vår tid. Troen på hjelpere eller skytsengler fins i den folkelige fortellertradisjonen i nordområdene.

ISBN: 978-82-92742-16-7

bottom of page