top of page

Natalia Drannikova og Roald Larsen: 

I tsjudenes fotspor

”I tsjudenes fotspor” er om tsjuder i historiske kilder, sagn og predanier i nordområdene, i Nord-Norge og Arkhangelsk oblast . Her blir gamle og nye muntlige fortellinger om tsjudefolket presentert for første gang samlet fra Barentsregionen og beskrevet på en ny og spennende måte.

 

Spennende kulturhistorie fra Barentsregionen!

 

Forfatterne har fremstillt resultater av flerårig forskning, feltarbeid og folkloreekspedisjoner i nord. Ideen med dette prosjektet er å bevare nordlige sagn og predanier om samer, nordmenn og russere.

                              Ludmila Istomina, Barentssekretariatet

 

                                 ☆☆☆☆☆

                           Arkhangelsk News

 

Omhandler en del av fortiden til nordregionen. Gir kunnskap om mytologien i nordområdene.

                                   Nordlys

ISBN 978-82-927-42-09-9

bottom of page