top of page

Pris: 300 Kr

ISBN:978-82-92742-20-4 

 

Bronislaw Siemieniecki: Introduksjon til kognitiv pedagogikk

Redaktør: Harald Nilsen

Denne oversatte boka fra polsk handler ikke bare isolert om et bestemt tema, men speiler også et lands måte å tenke og uttrykke seg på.  Boka består av to deler. Del I drøfter spørsmål som angår holdninger til sivilisatorisk utvikling, det framtidige informasjonssamfunnet, pluss genetisk evolusjon og dens følger for vår sivilisasjon. Del II setter fokus på kommunikasjonsprosessen i samfunnsmessige forhold generelt og i pedagogikk spesielt.

bottom of page