top of page

Gro Kaasen: louise er et håndledd

Varmt og brutalt Eit nært språk som sparkar frå mot fråværet. Gro Kaasen debuterer med ei samling dikt prega av god observasjonsevne og eit varmt og levande, men også til tider brutalt og overraskande språk. Det er noko friskt over mange av desse dikta, eit uttrykk som om nokon nettopp har sett eit merke av kroppen sin i dei, eit fingeravtrykk eller eit fotspor. Dikta kan og ha ein rar spontanitet og leikande klangglede som gjer dei aktive og mindre konvensjonelle...

                                         Dagbladet

 

..57 leseverdige dikt i egen bok.Hun viser vilje til å stille opp og prøve ut egne kategorier med sansninger som ligger på siden av det konvensjonelle; som for å si at ”slik kan det også være”.

                                   Nordnorsk Magasin

ISBN: 978-82-927-42-02-0

bottom of page