top of page
Min tro er tynn som et blad 31072019 - O

Min tro er tynn som et blad

Diktsamlinga skaper en stemning i leseren, en atmosfære der det ene diktet låner fra det andre slik at energien blir styrket. Samtidig er det personlige særpreget tydelig til stede, poetens helt egne tone er klar og siktbar. Denne poeten har også evne til å løfte de enkle, hverdagslige landskapsobservasjoner ved å koble dem samtidig til sinnsstemning og musikk.

Arktisk Press

PRIS: 185 Kr

ISBN: 978-82-92742-31-0

bottom of page