top of page

Arne Bjørhei, Irina Borovikova, Ludmila Pechinkina og Roald Larsen:

Norsk folkemusikk. En innføringsbok for russikstalende.

Norsk folkemusikk for russisktalende presenterer tema på en enkel måte og må sees på som en introduksjon og en førstehjelp for studenter og andre som vil vite litt om dette emnet. Temaet handler om sjangrer innenfor folkemusikken og om noen folkeinstrumenter. For å gi leseren ikke bare en verbal innføring følger det en cd med musikkeksempler fra ulike kapitler.
 
Bok om norsk folkemusikk for russiske norskstudenter.
Et unikt samarbeid mellom universitetene i Tromsø og
Arkhangelsk.

                                                                        Nordlys

Pris: 230 Kr

ISBN: 978-82-92742-15-0

bottom of page