top of page

Norsk folketro

Norsk folketro for russisktalende gir innblikk i og forteller om 13 ulike mytiske figurer. Figurpresentasjonene er supplert med eksempeltekster. Læremiddelet er beregnet på russiske studenter som lærer norsk ved universitetene i Russland, men også for russere som bor i Norge og andre spesielt interesserte i norsk kultur- og samfunnshistorie. Det er en forutsetning at leseren har gode språkkunnskaper i norsk..

ISBN 978-82-92742-10-05

bottom of page