top of page

Pris: 230 kr

ISBN: 978-82-92742-10-05

Roald Larsen og Lev Levit:

Norsk folketro - Et læremiddel for russisktalende

Norsk folketro for russisktalende gir innblikk i og forteller om 13 ulike mytiske figurer. Figurpresentasjonene er supplert med eksempeltekster. Læremiddelet er beregnet på russiske studenter som lærer norsk ved universitetene i  Russland, men også for russere som bor i Norge og andre som er spesielt interesserte i norsk kultur- og samfunnshistorie. Det er en forutsetning at leseren har gode språkkunnskaper i norsk..

bottom of page