top of page

Skrømt i skrift

Innsamlingsarbeidet er ikke bare en verdifull dokumentasjon på moderne folklore, som all sagntradisjon er det også en port inn i det ubevisste.

                                                                Folkebladet

 

I denne boken er det funnet plass til 23 sagn fra Nordland, ført i pennen slik folk har fortalt eller skrevet det. Boka har dermed et autentisk preg i forhold til den nordnorske fortellertradisjonen, usminket og rå.

                                                                 Avisa Nordland

 

Byr på flere skumle historier. Forfatteren kombinerer den litterære og den folkelige fortellertradisjonen når han dokumenterer den i sin nye bok.

                                                                 Framtid i Nord

 

Flere «sanne» skrømthistorier om uforklarlige hendelser.

                                                                 Tromsø

 

Det er uforklarlig og mystisk. Ny bok med sagn.

Det er mer mellom himmel og jord enn de de aller fleste andre steder.

Det vet ikke minst Roald Larsen.

                                                                          

 

Fremover

Pris: 230 Kr
ISBN: 978-82-92742-23-5

bottom of page