top of page

Liv Rogstad: VOKSESMERTER

Den modne debutanten har i samlingen sin gitt til beste tekster fra det vi må anta er opplevelser i eget liv, observasjoner fra mange sider av oppvekst, reiser og hverdagslige hendelser, men også vanskelige , vonde ting, som det blir satt ord på. Her er også vare, vakre dikt om ung kjærlighet.

”Bryne het han

Siste dansen

Tok samme buss hjem

Er du mørkeredd, spurte han”

Det er en dobbelhet i tilværelsen, og i relasjoner, som Liv beskriver i diktet, ”Gi meg en ring”. I neste setning kommer denne dobbelheten fram:”men ringmerk meg ikke”. Sånn drar hun oss innover tematikken, og lar oss få tolke, føle og leve med tekstene, som god lyrikk kan på sitt beste.

 

                                                                   Vesteraalens Avis

ISBN: 978-82-92742-07-05

bottom of page