top of page

Fagbok/Læremiddel

Norsk folkemusikk - En innføringsbok for russikstalende

Norsk folkemusikk for russisktalende presenterer tema på en enkel måte og må sees på som en introduksjon og en førstehjelp for studenter og andre som vil vite litt om dette emnet. Temaet handler om sjangrer innenfor folkemusikken og om noen folkeinstrumenter. For å gi leseren ikke bare en verbal innføring følger det en cd med musikkeksempler fra ulike kapitler.

230 NOK

Introduksjon til kognitiv pedagogikk

Denne oversatte boka fra polsk handler ikke bare isolert om et bestemt tema, men speiler også et lands måte å tenke og uttrykke seg på. Boka består av to deler. Del I drøfter spørsmål som angår holdninger til sivilisatorisk utvikling, det framtidige informasjonssamfunnet, pluss genetisk evolusjon og dens følger for vår sivilisasjon. Del II setter fokus på kommunikasjonsprosessen i samfunnsmessige forhold generelt og i pedagogikk spesielt.

300 NOK

Norsk Folketro

Norsk folketro for russisktalende gir innblikk i og forteller om 13 ulike mytiske figurer. Figurpresentasjonene er supplert med eksempeltekster. Læremiddelet er beregnet på russiske studenter som lærer norsk ved universitetene i  Russland, men også for russere som bor i Norge og andre   spesielt interesserte i norsk kultur- og samfunnshistorie. Det er en forutsetning at leseren har gode språkkunnskaper i norsk..

230 NOK

Please reload

bottom of page